Microcrèdits

Els microcrèdits socials són operacions de préstec de menuda quantia dirigides a finançar projectes d'autoocupació promoguts per persones que patixen exclusió financera, simplement a través de garanties personals o el suport al projecte per part d'altres persones, sense necessitat d'aval.

Diverses entitats financeres, en col·laboració amb l'Administració Local a través de convenis (per exemple, Caixa PopularMicroBank de La Caixa, entre d'altres), porten a terme programes de microcrèdits socials que permeten obtenir finançament per als seus projectes empresarials a persones que no tenen accés als canals tradicionals de finançament.

Per regla general, pot ser beneficiària qualsevol persona que, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte empresarial d'autoocupació, tinga dificultats per a accedir als crèdits habituals del sistema financer, especialment els següents grups de població :

  • Llars monoparentals
  • Població immigrada
  • Persones majors de 45 anys
  • Dones
  • Discapacitats o desocupats de llarga durada

Les característiques dels microcrèdits varien en funció de l'entitat concedent, encara que solen tenir terminis relativament curts de devolució (4 o 5 anys, amb possibilitat de carència), les comissions són reduïdes, i solen fixar-se imports màxims.

Els recents moviments de fusions i absorcions d'entitats financeres han deixat sense efectes alguns dels programes de microcrèdits existents. Per a més informació, especialment sobre la possible subscripció d'acords municipals amb alguna entitat financera, li recomanem acudir a la seua oficina AFIC més propera, que pot consultar a https://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/mapa-red-afic

 
© 2021 - Ajuntament de Xixona - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball